budowlanka

O płytach gipsowo – kartonowych

O płytach gipsowo – kartonowych

Do prac wykończeniowych bardzo chętnie stosowane są płyty gipsowo-kartonowe. Płyty gipsowo-kartonowe możemy mocować do ściany za pomocą kleju, gipsu szpachlowego lub na uprzednio zbudowanym ruszcie drewnianym lub metalowym. To ostatnie rozwiązanie jest stosowane w sytuacji, kiedy konieczne jest umieszczenie pomiędzy murem a płytą gipsowo-kartonową izolacji akustycznej lub cieplnej. Decydując się na zbudowanie rusztu, do którego będą mocowane płyty należy stalowe kształtowniki lub drewniane listwy umieszczać na ścianie w odległości 60 cm jedna od drugiej, a na suficie w odległości 40 cm. Decydując się na montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej lub zaprawę gipsową musimy bardzo dokładnie oczyścić ściany z resztek zapraw murarskich, a następnie powierzchnię ścian koniecznie trzeba odkurzyć. Płyty przyklejamy na naniesione wcześniej placki kleju lub zaprawy gipsowej. Placki kleju lub zaprawy nanosi się od razu na powierzchnię całej ściany. Przewiduje się, że na montaż każdej płyty trzeba nanieść 5 placków kleju lub zaprawy gipsowej. Po naniesieniu powierzchnię placków spłaszczamy, a następnie zacieramy tak, aby powierzchnia wszystkich naniesionych placków miała taki sam poziom. Po naniesieniu zaprawy lub kleju na ścianę należy je nanieść także na płyty. Placki kleju lub zaprawy nanosi się na płytę co 30 cm.

O folii dachowej

O folii dachowej

Budowę dachu można znacznie przyspieszyć dzięki zastosowaniu folii dachowych. Folią dachową można zastąpić deskowanie lub papę, które stosuje się przy wykonywaniu spadzistego dachu pokrywanego blachą dachówkową, blachą trapezową lub dachówkami. Decydując się na zastosowanie folii dachowej należy wybrać taki rodzaj folii, który będzie charakteryzował się wysokimi parametrami paroprzepuszczalnymi. Folia dachowa o wysokich parametrach paroprzepuszczalnych bardzo dobrze odprowadza wilgoć z konstrukcji dachu. Jest jednocześnie bardzo dobrym zabezpieczeniem konstrukcji dachu przed wodą, która może przedostać się poprzez ewentualne nieszczelności w pokryciu dachu. Folia będzie zabezpieczała konstrukcję dachu także przed podwiewanym w okresie zimy śniegiem. Folię dachową należy układać na krokwiach. Każde pasmo folii może być układane wzdłuż lub w poprzek krokwi. Do jej przymocowania do krokwi używa się zszywek. Po przymocowaniu folii do krokwi należy ją jeszcze dodatkowo zabezpieczyć mocując łaty i kontrłaty. Użycie folii dachowej nie wyklucza możliwości wykonania ocieplenia dachu. Ocieplenie dachu wykonuje się po zamocowaniu folii. Dach można ocieplić przy użyciu wełny mineralnej. Ponieważ folie dachowe mają wysokie parametry paroprzepuszczalne układając ocieplenie można zrezygnować ze szczeliny wentylacyjnej.

Przygotowanie do prac ociepleniowych

Przygotowanie do prac ociepleniowych

Prace związane z ociepleniem domu wymagają wcześniejszego, bardzo starannego, przygotowania. W przypadku, kiedy warstwa ocieplająca będzie układana na podłożu zawilgoconym, konieczne jest osuszenie podłoża. Najmniejszy problem sprawi nam osuszenie podłoża, które zawilgotniało w efekcie opadów deszczu. W takim przypadku musimy poczekać, aż podłoże zostanie wysuszone przez promienie słoneczne. W trakcie słonecznej pogody wystarczy kilka dni, aby na podłożu można było przyklejać materiał ocieplający. Znacznie większym problemem będzie zawilgocenie, które powstało na skutek przeciekającej rynny lub jest efektem nieszczelnej izolacji fundamentów domu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest usunięcie przyczyny zawilgocenia, czyli wymiana nieszczelnej rynny lub naprawa hydroizolacji fundamentów. Przed przystąpieniem do klejenia materiału ociepleniowego należy usunąć szczotką pył lub brud znajdujący się na ścianach. W przypadku pyłu sprawa jest prosta: ściany czyścimy szczotką. Może jednak zdarzyć, że na ścianach znajdują się zacieki lub/i plamy. Takie plamy lub/i zacieki możemy próbować zmyć ciepłą wodą. Woda powinna być pod ciśnieniem, należy dodać do niej także detergent. Po umyciu ścian koniecznie należy je osuszyć! Do usuwania plam lub/i zacieków stosowana jest także metoda wykorzystująca suchy lód.

Remont elewacji domu

Remont elewacji domu

Przystępując do remontu elewacji domu nie musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Uzyskania takowej zgody wymaga remont elewacji budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Chcąc wykonać remont elewacji takiego budynku będziemy musieli uzyskać nie tylko pozwolenie na budowę, ale także uzyskać zgodę konserwatora zabytków na wykonanie remontu elewacji. Zezwolenie na budowę jest potrzebne także w sytuacji kiedy remont elewacji połączony jest z ociepleniem budynku. Takie pozwolenie wymagane jest w przypadku, kiedy budynek przekracza wysokość 12 m. Raczej więc nie będziemy musieli występować o pozwolenie na budowę, gdyż rzadkością są domy jednorodzinne, których wysokość przekracza 12 m. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zamierzają wykonać remont elewacji domu muszą jednak dokonać zgłoszenia planowanych prac. Zgłoszenie prac składamy w starostwie powiatowym. Musimy tego dokonać minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac remontowych. Zgłoszenie powinno zawierać termin rozpoczęcia prac przy remoncie elewacji, sposób ich wykonania, ich zakres i rodzaj. Niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia oświadczenia, że remontowana nieruchomość stanowi naszą własność. W przypadku remontu elewacji domu stojącego przy granicy działki potrzebujemy także zgody sąsiada.

Zanim wybudujemy dom

Zanim wybudujemy dom

Budowa domu to z całą pewnością zadanie, które pochłonie nas bez reszty. Jeszcze przed przystąpieniem do niej musimy pomyśleć o wielu naprawdę istotnych kwestiach. Jeżeli mamy już zakupioną działkę pod budowę sprawa jest prostsza. Jeżeli natomiast działki jeszcze nie mamy musimy zacząć od ustalenia jej optymalnej lokalizacji oraz pieniędzy, które możemy na jej zakup przeznaczyć. Warto poważnie zastanowić się nad miejscem gdyż budowa domu to inwestycja na lata. Z pewnością nie będziemy chcieli się zbyt szybko wyprowadzać tylko dlatego, że okaże się, że z miejsca, w którym wybudowaliśmy dom nasze dziecko nie może dostać się do szkoły. Kiedy kwestie działki mamy już załatwione musimy zastanowić się nad tym z czego nasz dom ma powstać. Rozwiązaniem najbardziej standardowym jest oczywiście dom murowany. Budowa takiego domu trwa jednak dość długo. Jeżeli chcemy aby dom powstał naprawdę szybko powinniśmy wybrać dom w konstrukcji szkieletowej. Z całą pewnością nie należy się jej obawiać. Domy stawiane w ten sposób są naprawdę bardzo trwałe i odporne na wiele czynników atmosferycznych. Jeżeli z kolei zależy nam na wyjątkowej jakości domu powinniśmy zdecydować się na dom z drewna. Są to domy nie tylko piękne, ale również niezwykle trwałe. W takich domach mieszka się naprawdę wspaniale. Budowy drewnianego domu nikt jeszcze nie żałował.

O termoizolacji budynku

O termoizolacji budynku

Wykonywanie termoizolacji budynku wymaga stosowania różnych sposobów mocowania. Na rynku pojawiły się między innymi fasadowe łączniki wkręcane o nazwie Rawlplug TFIX-8 ST. Łączniki te służą do mocowania warstwy termoizolacji do każdego rodzaju podłoża. Łączniki Rawlplug TFIX-8 ST mają innowacyjną budowę. Ich konstrukcja została wykonana w taki sposób, że używając ich do montażu termoizolacji można zapobiec tworzeniu się mostków powietrznych. Dzięki użyciu tych łączników ograniczyć można także straty ciepła. Wyrównują one bowiem różnicę w przewodzeniu ciepła w miejscach ich użycia do takiego poziomu, jaki panuje w pozostałej części materiału użytego do wykonania termoizolacji. Łączniki wyposażone są w zatyczkę termoizolacyjną, która została wykonana z takiego tworzywa, które nie pozwala na wystąpienie przebarwień na elewacji. Przebarwienia na elewacji nie pojawiają się nawet przez długie lata po wykonaniu termoizolacji z użyciem tych łączników. Uniknięcie przebarwień jest spowodowane tym, że stosując wspomniane łączniki czas wysychania elewacji w miejscu, w którym użyto łączników i w miejscu bez łączników jest taki sam. Do zalet łączników tych należy także samoczynne dociskanie się talerza do warstwy ocieplającej. Producentem tych łączników jest firma Koelner są z siedzibą we Wrocławiu.

Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe

Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe

W latach 90-tych XX wieku zaczęto stosować w naszym kraju znane już od dawna w Europie Zachodniej Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe, zwane w skrócie BSO. Technika ta zyskała w naszym kraju dużą popularność, uznawana jest bowiem za najłatwiejszą technikę ociepleniową. To powszechne przekonanie o łatwości wykonania ocieplenia techniką BSO sprawiło, że wiele ekip budowlanych wykonujących ocieplenia metodą BSO popełnia bardzo wiele błędów. Warto poznać, jakie błędy są najczęściej popełniane w trakcie prac ociepleniowych metodą BSO. Bardzo wielu wykonawców pomija etap przygotowania podłoża pod ocieplenie metodą BSO. Etap ten jest najczęściej pomijany przy ocieplaniu budynków już starszych. W budynkach tych przygotowanie podłoża zajmuje bowiem bardzo wiele czasu. Jednak pominięcie oczyszczenia i wzmocnienia podłoża może nawet doprowadzić do odspojenia ułożonej warstwy termoizolacyjnej. W celu uniknięcia takiej fuszerki powinniśmy umówić się z wykonawcą ocieplenia, że dokonamy odbioru podłoża przed pokryciem go termoizolacją. Często popełnianym błędem jest także używanie zawilgoconego materiału ociepleniowego. Błąd ten jest szczególnie często popełniany w przypadku, kiedy materiałem ocieplającym jest wełna mineralna. Użycie takie materiału może przyczynić się do powstania odbarwień na tynku.

Możliwe błędy dekarskie

Możliwe błędy dekarskie

Podczas montażu kalenicy, okapu lub obróbki komina może dojść do popełnienia fatalnych w skutkach błędów dekarskich. Popełnione przy montażu tych elementów błędy dekarskie odczujemy już po pierwszych opadach deszczu. Nasz dach będzie po prostu przeciekał. Nieprawidłowo skonstruowana kalenica lub okap zaburzy właściwą wentylację dachu. Częstym błędem, który popełniają dekarze jest wykonanie zbyt wąskiego kanału wentylacyjnego. Zbyt wąski kanał wentylacyjny powoduje niewłaściwą wentylację naroży oraz kalenicy. W efekcie może dojść do zawilgocenia dachu, a następnie do pojawienia się na połaci mchu. W celu uniknięcia tego rodzaju błędu konieczne jest więc zamontowanie na grzebieniu okapu kratki wentylacyjnej. Zamiast kratki wentylacyjnej można zastosować także taśmę izolacyjną. Kalenice i naroża także potrzebują prawidłowego wentylowania. Można to osiągnąć stosując taśmy o właściwościach uszczelniająco-wentylacyjnych. Newralgicznym punktem dachu jest także kosz dachowy. Kosz dachowy to miejsce wklęsłe, w którym stykają się 2 połacie. Kosz dachowy musi być wykonany o odpowiedniej szerokości, trzeba też bardzo starannie go uszczelnić. Nieszczelności mogą także powstać w miejscu, w którym dachówki stykają się z lukarną lub z kominem. W takich miejscach warto użyć nie tylko taśmy uszczelniającej, ale także aluminiowych listew.

Pompowy układ zamknięty

Pompowy układ zamknięty

Od chwili kiedy na polskim rynku zaczęto stosować nowe technologie do instalacji centralnego ogrzewania (tworzywa sztuczne i miedź) pojawił się także nowy typ instalacji centralnego ogrzewania, jakim jest pompowy układ zamknięty. Ten nowy typ instalacji centralnego ogrzewania jest układem automatycznym. Do podstawowych elementów pompowego układu zamkniętego należą zawory termostatyczne montowane na grzejnikach. Zawory termostatyczne utrzymują zaprogramowaną przez użytkowników temperaturę w pomieszczeniach. Dzięki zaworom termostatycznym możliwe jest oszczędzanie energii cieplnej, co odgrywa bardzo ważną rolę w chwili, kiedy koszty ogrzewania stale rosną. Zawory termostatyczne pozwalają bowiem ustawić najbardziej nam odpowiadającą temperaturę w pomieszczeniu. Przy zaworach termostatycznych nie będzie żadnym problemem ustawienie np. w sypialni temperatury 16 stopni, a w salonie temperatury 21 stopni. Podstawowymi elementami, z których zbudowane są grzejnikowe zawory termostatyczne jest głowica termostatyczna oraz zawór. Najczęściej stosowane są zawory, w których głowica termostatyczna jest głowicą cieczową. Na rynku dostępne są także zawory z głowicą gazową oraz zawory, w których temperatura może być ustawiona zdalnie. Grzejnikowe zawory termostatyczne pozwalają ustawić temperaturę od 6 do 28 stopni Celsjusza.

Plastyfikatory firmy Lafarge

Plastyfikatory firmy Lafarge

Wśród różnorodnych materiałów budowlanych na uwagę zasługują plastyfikatory firmy Lafarge Nida. Stosowanie plastyfikatorów produkowanych przez firmę Nida pozwala zaoszczędzić na kosztach zaprawy cementowej. W plastyfikatorach tych nawet 10 % kruszywa i cementu zastępowane jest powietrzem. Plastyfikatorów Lafarge Nida można używać zamiast wapna. Zaprawa przygotowana z tymi plastyfikatorami nadaje zaprawie plastyczność i płynność. W zaprawach z plastyfikatorami znacznie ograniczona została ilość wody. Dzięki temu zaprawa wysycha znacznie szybciej oraz równomierniej. Stosując plastyfikatory osiągamy także doskonałe połączenie kruszywa oraz zmniejszamy wypływanie wody z przygotowywanej mieszanki. Dodatek plastyfikatorów sprawia także, że zaprawa zyskuje większą przyczepność do podłoża. Zaprawa przygotowana z użyciem plastyfikatorów jest znacznie trwalsza od zaprawy, która powstała bez dodatku plastyfikatorów. Dzięki plastyfikatorom zaprawa staje się także znacznie bardziej odporna na działanie niskich temperatur. Znacznie mniejsze szkody powstają także w okresie zimy, kiedy stosowane są substancje do odlodzenia i rozmrożenia powierzchni. Stosowanie plastyfikatorów niemal do zera ogranicza ryzyko powstania mikropęknięć. Użycie plastyfikatorów wydatnie poprawia także termoizolacyjne właściwości zaprawy.